Exchange Server

Exchange Server 2010 MailBox’ı Pst Export Etme

Merhabalar, Exchange Server 2010’da bir userın mailboxını pst çekmek için aşağıdaki komutları çalıştırmanız yeterlidir. Yalnız pstleri oluşturacağınız klasörde Security sekmesinden  Exchange Trusted Subsystem read/write permission yetkisi vermeniz gerekmektedir  ve ondan sonra paylaşıma açmanız gerekmektedir. New-ManagementRoleAssignment –Role “Mailbox Import Export” –User hasan.birden New-MailboxExportRequest -Mailbox hasan.birden -FilePath \\exchserver\pst\hasan.birden.pst   Not:Kuyruk durumunu görmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Get-MailboxExportRequest Başka bir yazıda görüşmek üzere…

Devamı İçin...

Exchange Server 2010’da kullanıcıyı kalıcı silme

Merhabalar, Exchange serverda kullanıcıyı sildiğiniz de kullanıcı disconnected Mailbox’a düşer ve 30 gün daha orada bekler.Eğer bu mailbox’a kalıcı olarak silmek isterseniz aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir. Komut: Remove-storemailbox -database “Mailbox Adınız” -identity “Silinecek kullanıcı” -mailboxstate disabled   Başka bir yazıda görüşmek üzere…  

Devamı İçin...

Microsoft Exchange Server 2010 Üzerinde Kullanıcıların Mailbox Boyutlarını Görüntüleme

Merhabalar, Exchange Server 2010 üzerinde kullanıcılarınızın mailbox boyutlarını görüntülemek için aşağıdaki komutunu PowerShell üzerinde çalıştırarak istediğiniz bir alana csv formatında bir rapor oluşturabilirsiniz.Kalın olarak belirtilmiş kısımları  kendinize göre düzenlemeniz gerekmektedir. Komut:Get-MailboxStatistics -server Serverİsmi | Sort-Object TotalItemSize -Descending |select-object DisplayName,totalitemsize, StorageLimitStatus | export-csv c:\denemeler\Kul-Boyut.csv   Başka Bir Yazıda Görüşmek Üzere….

Devamı İçin...